ارتباط با ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
تلفن : ۶۶۹۵۰۷۴۷-۵۳ سیستم پیام کوتاه: ۳۰۰۰۰۴۲۵
فکس : ۶۶۹۵۰۷۴۶
پست الکترونیک : info@labbayk.ir
آدرس : بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر ، نبش کوچه راهنما، پلاک ۳۰ طبقه اول
ریاست ستاد حجت الاسلام و المسلمین فقیهی
تلفن : ۵۳-۶۶۹۵۰۷۴۷
پست الکترونیک : faghihi@labbayk.ir
آدرس : ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
محمد زارع، معاون امور اجرایی و اعزام
تلفن : ۵۳-۶۶۹۵۰۷۴۷
فکس : ۶۶۹۵۰۷۴۶
پست الکترونیک : ejraei@labbayk.ir
آدرس : ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
حجت الاسلام و المسلمین اخویان، معاون فرهنگی
تلفن : ۷۷۴۰۰۰۵-۰۲۵۳
فکس : ۷۷۴۰۰۰۵-۰۲۵۳
پست الکترونیک : farhangi@labbayk.ir
آدرس : قم
ابراهیم صارمی، معاون پشتیبانی
تلفن : ۵۳-۶۶۹۵۰۷۴۷
فکس : ۶۶۹۵۰۷۴۶
پست الکترونیک : poshtibani@labbayk.ir
آدرس : ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
بیژن لطفی، مدیر روابط عمومی
تلفن : ۶۶۹۵۰۷۴۷-۵۳.......۰۹۳۰۰۰۲۵۴۲۵
فکس : ۶۶۹۵۰۷۴۶
پست الکترونیک : ertebatat@labbayk.ir
آدرس : ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان